top of page

Chính sách thành viên thân thiết

Điều 1: Mục đích

Thành viên có thể sử dụng tài khoản được tích luỹ thông qua việc mua các sản phẩm, dịch vụ tại Phúc Tea và các chương trình ưu đãi khuyến mãi từ Phúc Tea quy định và đặt ra.

Thành viên xuất trình mã số thành viên để được hưởng ưu đãi.

Mục đích của mọi điều khoản để quy định tất cả quyền, nghĩa vụ của thành viên và các thủ tục để thành viên được sử dụng chính sách thành viên thân thiết do Phúc Tea cung cấp.

 

Điều 2: Định nghĩa

Chính sách thành viên thân thiết là các chính sách chăm sóc thành viên do Phúc Tea ưu đãi cho thành viên, và được gọi chung là chính sách.

 • Tài khoản thành viên là tài khoản tích lũy điểm của thành viên.

 • Điểm là đơn vị tính của các giao dịch chi tiêu thành viên tích lũy tại tài khoản.

 • Điểm tích lũy là điểm thành viên tích lũy được khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại Phúc Tea trong kỳ xét hạng 12 tháng trong năm dương lịch hiện hành. Điểm Xét Hạng được sử dụng để xét Hạng Thành Viên.

 • Hạng thành viên là cấp bậc mà thành viên được công nhận dựa trên cơ sở số điểm xét hạng mà thành viên đã tích lũy theo quy định. Có 04 (bốn) cấp bậc thành viên: thành viên Mới, thành viên Thân Thiết, thành viên VIP, thành viên VVIP. Tùy thuộc vào số điểm xét hạng trong tài khoản mà Hạng thành viên có thể bị thay đổi.

 

Điều 3: Chính sách Thành viên thân thiết

Phúc Tea ưu đãi cho thành viên theo cơ chế sau:

 • Tích luỹ Điểm Tích Lũy: Thành viên sau khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại Phúc Tea sẽ được tích lũy theo quy định và sẽ dựa vào điểm tích lũy để quyết định Hạng Thành Viên và cơ chế ưu đãi thành viên sẽ nhận được (tỉ lê sẽ được tích sau khi trừ các ưu đãi, khuyến mãi)

 • Tích luỹ và sử dụng Điểm Tích Lũy: Thành viên được sử dụng Điểm Tích Lũy khi mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại Phúc Tea (theo quy định Phúc Tea ban hành).

 • Chương trình áp dụng ưu đãi (Cho tất cả thành viên hoặc theo hạng thành viên): Các thành viên có thể sử dụng ưu đãi do Phúc Tea đề ra và thông báo trên các kênh truyền thông do Phúc Tea quyết định.

Điều 4: Đối tượng và điều kiện đăng ký thành viên

1. Đối tượng

Mọi khách hàng đều được trở thành thành viên của Phúc Tea, khách hàng sẽ đăng ký thông tin bằng việc điền các thông tin bắt buộc được thể hiện qua link đăng ký thông qua nền tảng Zalo OA hoặc cung cấp thông tin cho nhân sự tại cửa hàng, và đồng ý các điều khoản chấp thuận về thu thập và sử dụng thông tin cá nhân để được gửi tặng các ưu đãi dành riêng.

2. Điều kiện đăng ký

Khách hàng tự thao tác đăng ký tài khoản thành viên miễn phí trên Zalo OA hoặc cung cấp thông tin cho nhân sự tại cửa hàng ngay thời điểm mua hàng.

Khách hàng phải điền đúng ngày tháng năm sinh và đầy đủ các thông tin cá nhân khác của mình khi đăng ký trở thành thành viên để đảm bảo quyền lợi (số điện thoại, họ và tên, ngày tháng năm sinh, tỉnh/thành phố đang sinh sống là các thông tin mà Phúc Tea cần bắt buộc khi đăng ký tài khoản thành viên).

Điều 5: Phạm vi sử dụng:

Hệ thống Phúc Tea Toàn Quốc.

 

Điều 6: Sử dụng và Quản lý tài khoản thành viên

 • Thành viên cần đọc số điện thoại đăng ký thành viên Phúc Tea trước khi thanh toán.

 • Tài khoản thành viên không được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng hay uỷ quyền cho bên thứ ba sử dụng hoặc làm tài sản bảo đảm khi không có sự đồng ý trước của Phúc Tea.

 • Tài khoản thành viên được khách hàng tự bảo quản dựa trên nền tảng Zalo OA. Phúc Tea không chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản, sử dụng tài khoản thành viên ngoại trừ việc cung cấp thông tin quyền lợi khách hàng.

 • Khi thành viên đọc số điện thoại đăng ký thành viên để hưởng những ưu đãi lớn dành riêng, Phúc Tea có quyền yêu cầu thành viên xuất trình các giấy tờ liên quan để xác nhận.

 • Phúc Tea không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào đối với thành viên do thành viên vi phạm quy định, hay do thành viên bất cẩn trong việc quản lý tài khoản thành viên.

 • Phúc Tea sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ mất mát nào xảy ra liên quan đến việc lạc mất tài khoản, dẫn đến ảnh hưởng đến điểm tích lũy, ưu đãi,... mà khách hàng gặp phải.

Điều 7: Tiêu chuẩn xét Hạng Thành Viên

 1. Chu kỳ xét hạng: hạn sử dụng của Điểm Tích Lũy sẽ được sử dụng trong năm dương lịch hiện hành. Sau khi hết năm, điểm tích lũy và tiền tích lũy được reset về bằng 0.

 2. Quy định xét hạng

Điều 8: Chi tiết ưu đãi của chính sách Thành viên thân thiết Phúc Tea

Thành viên đã áp dụng ưu đãi dành riêng sẽ không được áp dụng đồng thời với các ưu đãi của chương trình khuyến mãi khác, điểm tích lũy sẽ được tính dựa trên hóa đơn thực chi tại thời điểm mua hàng. Nếu phát sinh việc hủy hóa đơn, thì điểm tích lũy sẽ tính dựa trên hóa đơn in lại cuối cùng tại thời điểm mua hàng.

 

Điểm tích lũy áp dụng cho thành viên đến sử dụng trực tiếp tại các cửa hàng Phúc Tea theo quy định hoặc đặt trực tiếp qua Tổng Đài hoặc các kênh đặt hàng tự động được quản lý bởi Phúc Tea, ngoại trừ các kênh Food Apps (GrabFood, ShopeeFood, Vill, Gojek,...) hoặc các kênh Thương mại Điện tử khác.

Không áp dụng ưu đãi cho thành viên đặt mua qua các ứng dụng khác, bao gồm ứng dụng đối tác với Phúc Tea.

Mỗi thành viên mới đăng ký lần đầu tiên sẽ nhận được ưu đãi e-voucher tương ứng với CTKM tại thời điểm đó, với hạn sử dụng e-voucher là 7 ngày kể từ ngày phát hành.

 

Ngoài ra, khách hàng thành viên có thể nhận được thêm các phần thưởng sau:

 1. Phần thưởng đổi điểm tích lũy: voucher - vật phẩm - sản phẩm.

 2. Phần thưởng đạt mức chi tiêu: voucher hạn sử dụng 7 ngày.

 3. Phần thưởng khi phát sinh chi tiêu: voucher hạn sử dụng 24h.

 4. Phần thưởng tăng hạng: voucher hạn sử dụng 7 ngày.

 5. Quà tặng sinh nhật: voucher theo hạng thành viên, sử dụng trong 7 ngày.

 6. Quà tặng khách quá 7 ngày chưa trở lại: voucher hạn sử dụng 7 ngày.

 

Điều 09:  Cam kết thu thập thông tin cá nhân và bảo mật thông tin cá nhân thành viên 

 • Phúc Tea sẽ thu thập thông tin cá nhân của thành viên từ thông tin thành viên cung cấp và những thông tin yêu cầu khi Thành viên đăng ký tài khoản trở thành thành viên Phúc Tea.

 • Phúc Tea có quyền tổng hợp các thông tin và sử dụng cho các hoạt động tiếp thị nhằm cung cấp những chương trình để chăm sóc thành viên tốt hơn.

 • Thông tin cá nhân mà Phúc Tea thu thập từ Thành viên là những thông tin xác định do thành viên cung cấp trong biểu mẫu đăng ký như Số Điện Thoại, Email, họ và tên, ngày sinh, và các thông tin về giao dịch mà Phúc Tea thu thập được khi Thành viên sử dụng.

 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

 • Tài khoản thành viên được khách hàng tự bảo quản dựa trên nền tảng Zalo OA. Phúc Tea không chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản, sử dụng tài khoản thành viên ngoại trừ việc cung cấp thông tin quyền lợi khách hàng.

 • Khi thành viên đọc số điện thoại đăng ký thành viên để hưởng những ưu đãi lớn dành riêng, Phúc Tea có quyền yêu cầu thành viên xuất trình các giấy tờ liên quan để xác nhận.

 • Phúc Tea không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào đối với thành viên do thành viên vi phạm quy định, hay do thành viên bất cẩn trong việc quản lý tài khoản thành viên.

 • Phúc Tea sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ mất mát nào xảy ra liên quan đến việc lạc mất tài khoản, dẫn đến ảnh hưởng đến điểm tích lũy, ưu đãi,... mà khách hàng gặp phải.

 • Phúc Tea không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên dưới bất kỳ hình thức nào. khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ thành viên, trừ trường hợp tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của pháp luật.

 

Điều 10: Rút loại và hủy/khóa tư cách thành viên. 

Thông tin thành viên Phúc Tea sẽ được lưu trữ mãi mãi trên hệ thống lưu trữ mà Phúc tea đang sử dụng. Khách hàng không thể hủy tư cách thành viên nếu đã đăng ký.

 

Điều 11: Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân 

Các thông tin cá nhân của thành viên được thu thập sẽ được lưu trữ trong thời gian tài khoản thành viên còn hiệu lực. 

Trong trường hợp pháp luật quy định, công ty được yêu cầu phải lưu giữ các thông tin cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định cho các mục đích như xác định chi tiết các giao dịch của Thành viên. 

Phúc Tea có quyền lưu giữ các thông tin cá nhân đã thu thập trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật liên quan.

 

Điều 12: Quyền điều chỉnh và bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên 

Thành viên có thể yêu cầu Phúc Tea điều chỉnh thông tin cá nhân khi trường hợp thông tin chưa chính xác hay có sự thay đổi.

Khi thành viên có bất cứ thông tin cá nhân cần thay đổi, vui lòng cung cấp cho Phúc Tea đễ hỗ trợ và Phúc Tea sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào phát sinh do sự bất cẩn của Thành viên.

Khi nhận được thông tin từ thành viên (việc hủy hoặc điều chỉnh thông tin), Phúc Tea sẽ tiến hành xử lý trong vòng bảy (07) ngày làm việc.

Điểm tích lũy sẽ không được chuyển giao từ tài khoản cá nhân này sang tài khoản cá nhân khác nếu lỗi phát sinh không bắt nguồn từ Phúc Tea.

Điều 13: Ủy nhiệm xử lý và quản lý thông tin cá nhân 

Theo nguyên tắc, Phúc Tea sẽ thực hiện các hoạt động liên quan đến việc xử lý và quản lý các thông tin cá nhân thu thập được từ Thành viên.

Phúc Tea có trách nhiệm duy trì hệ thống an ninh bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên.

 

Điều 14: Thay đổi Chính sách thành viên thân thiết  Phúc Tea 

Phúc Tea có quyền thay đổi cơ cấu và điều khoản chính sách thành viên thân thiết, Phúc Tea có trách nhiệm sẽ thông báo cho các Thành viên thông qua các kênh mạng Xã hội (Facebook, Zalo OA,...), hoặc bằng cách lên hệ thông qua tổng đài Chăm sóc Khách hàng; trước bảy (07) ngày trước khi cơ cấu và điều khoản mới được áp dụng.

bottom of page